Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt de gebruiker geacht kennis te hebben genomen van de hier benoemde gebruiksvoorwaarden en deze akkoord te hebben bevonden.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Alhoewel de informatie op deze website met zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Zowel Tim op reis, als de auteur kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die de gebruiker oploopt tijdens of na het gebruik van informatie op deze website. Daar waar er verwezen wordt naar websites of webpagina's van derden, daar heeft Tim op reis geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina's. Hiertoe is Tim op reis in geen enkel geval aansprankelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het copyright voor de tekst en de foto's op deze website liggen, tenzij anders aangegeven, bij de auteur en/of ontwerper van deze website. Daarnaast zijn alle publicaties op deze website beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele foto en niets uit de publicaties en de tekst op deze website mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopiëerd of openbaar gemaakt worden, zonder dat Tim op reis en/of de auteur daar vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.