Privacyverklaring

Tim op Reis respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Om de gebruiker een beter inzicht te geven in welke persoonsgegeven verwerkt kunnen worden, wat de rechten en plichten van de gebruiker zijn, én hoe de gebruiker contact kan opnemen, is er een privacyverklaring geformuleerd.

CONTACTGEGEVENS

Website          timopreis.nl

E-mail            timlotterman@gmail.com

COOKIEBELEID

Voor een optimale werking van deze website, wordt er gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies worden opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet. Zij bevatten informatie die opgevraagd wordt tijdens het gebruik van de website en welke weer opnieuw opgevraagd wordt wanneer u de website opnieuw bezoekt. Voor meer informatie over de cookies op deze website en het instellen van uw cookievoorkeur, zie het Cookiebeleid.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze website, wordt de gebruiker geacht kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze akkoord te hebben bevonden.De algemenge gebruiksvoorwaarden van deze website zijn opgenomen in de Disclaimer.

BEHEER VAN DE WEBSITE

Om de website up-to-date te houden en te voorzien van nieuwe content, kan het voorkomen dat de gebruiker de toegang tot (delen van) de website ontzegt wordt. Indien dit in directe overlast voor de gebruiker zal resulteren, zal Tim op Reis dit tijdig aan de gebruiker laten weten.